Kjøpsbetingelser – Ordreproduserende varer

1.Kjøp hos CHOPAR

Det er ikke inngått en bindende kjøpsavtale, før du har motatt en ordrebekreftelse fra CHOPAR.

2.Pris

Den angitte pris ved bestillingstidspunktet er den gjeldende pris. Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor det ikke opplyses om annet.

Det tas forbehold for:
-Valutaendringer
-Force majeure
-Leveringssvikt
-Avgiftsendringer
-Utsolgte varer og trykkfeil.

3.Betalingsbetingelser

For bestillinger på NOK 30.000 eller mer, blir 30 % av ordrebeløpet forhåndsfakturert for betaling innen 5 dager. Resten av ordrebeløpet blir fakturert med en betalingsfrist på 8 dager, regnet fra dagen varene dine blir sendt.

For bestillinger under NOK 30.000, blir hele ordrebeløpet fakturert med en betalingsfrist på 8 dager, regnet fra dagen varene dine blir sendt.

4.  Reklamasjon og retur

Alle varer hos CHOPAR er kvalitetsvarer. Hvis det skulle være en feil eller mangel ved en vare, skal du naturligvis kontakte oss. Vi vil gjøre alt for å hjelpe deg med reklamasjonen, og du vil som utgangspunkt få reparert eller byttet varen.
Ønsker du å returnere varen pga. reklamasjon eller feillevering, ber vi deg utfylle og sende med returseddel som står nedenfor sammen med varen din.

Ordreproduserende varer kan som hovedregel ikke byttes. Er det feil i ordren, vil vi i samarbeid med deg finne årsaken til feilen og bli enige om en løsning som tilfredsstiller begge parter. Du skal reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Reklamerer du innen 2 uker anses reklamasjonen alltid for å være innen fristen.
Hvis varen ikke kan repareres skal det sys en ny. Vi vil gjøre alt for at det blir gjort hurtig, men siden det er ordeprodusert vare må det medberegnes noe ventetid avhengig av varens art og antall. Dette forutsetter selvfølgelig at reklamasjonen er gyldig og at mangler ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annet skadeforvoldende atferd.

5.Frakt & leveringsbetingelser

Ved ordreproduserende varer er leveringstiden som regel 8 uker fra bestilt ordredato. Det henvises alltid til ordebekreftelsen, som du har motatt fra CHOPAR.

Kjøper faktureres for den aktuelle fraktpris.

6.Spesialdesign

Ønsker du å lage et spesialdesign av enten turnklær eller jakker gjelder følgende regler:

1.Orderen skal være på min. 15 stk.
2.Du har mulighet for å få prøvesydd et eksemplar av ditt design for 700,- pr. del. Eksemplaret får du gratis, dersom du forsetter med bestillingen av det gjeldende design.
3.Den sydde prøven kommer såvidt det er mulig til å inngå i den endelige orderen til stykkpris.
4.Deadline for bestilling av spesialdesign til den kommende sesong er 15. november. Da skal designet være endelig avtalt, og orderen være hos oss, slik at den kan settes i produksjon.

CHOPAR har rettighetene på alle modeller inkl. spesialdesignene.

7.Avbestilling

Når det er snakk om ordreproduserende varer vil det i utgangspunktet ikke være mulig å avbestille varen eller redusere antall enheter. Dersom du likevel ønsker dette, vil vi fakturere deg for omkostningene til produksjonen av de bestilte enhetene.

8.Etterbestilling av enkeltvarer

Som en del av vår service kan du i løpet av den samme sesong som som du bestilte din hovedordre, etterbestille helt ned til enkeltvarer av din ordreproduserende vare. Orderen blir behandlet som en helt ny ordre mht. leveringstid, frakt m.m. Det tas forbehold om utsolgte materialer, og at det kan forekomme tillegg. Forhør deg om priser og muligheter hos CHOPAR.

9.Eiendomsrett

CHOPAR SPORT forbeholder seg full eiendomsrett med de tilhørende rettigheter over varen inntil endelig betaling er fullført.

10.Transportskader

Transportskader skal omgående meldes til fraktselskapet eller postvesenet. Er det avtalt på forhånd med transportselskapet at varen leveres uten kvittering, er CHOPAR uten ansvar hvis varen skulle forsvinne eller bli skadet.

11. Force majeure

Blir leveringen forhindret eller delvis forhindret pga. force majeure, fritar det CHOPAR for ethvert ansvar. Under force majeure tilhører bl.a. arbeidskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, avsperringer, politiske uroligheter, mangel på drivmidler, eller andre ytre omstendigheter som påvirker levering.

12. Rådgivingsansvar

CHOPAR sin bistand til kjøper eller kjøpers rådgiver med teknisk rådgivning, betraktes alene som retningsgivende og uten ansvar av CHOPAR.

13. Produktansvar

Ved skade på person eller gjenstand, som et følge av mangel eller feil ved leverte produkter, tar ikke CHOPAR ansvar utover lovpålagt ansvar.
CHOPAR påtar seg ikke i noen tilfeller ansvar for driftstap, tidstap, fortjenestetap, eller annet indirekte tap.  

14. Produkter

CHOPAR utvikler stadig nye produkter for å være i forkant med utviklingen. Derfor tas det forbehold for endring av modeller, sortiment, farger og priser som er i våre kataloger og hjemmeside.

CHOPAR har rettighetene på alle modeller inkl. spesialdesign.