CHOPAR - Code of care

1. Barnearbeid

CHOPAR vil aldri akseptere noen form for barnearbeid i forbindelse med virksomhetens produkter eller anventde systuer eller metervarefabrikanter, som bruker barn i arbeid.

2. Arbeidstid og hvile

CHOPAR vil overholde gjellende nasjonale lover og bransjestandarder om arbeidstid, overtid, hvile og helligdager.

3. Lønn og ansettelsesforhold

CHOPAR vil støtte avskaffelsen av diskriminasjon i relasjon til arbeids -og ansettelsesforhold.

4. Juridisk og lover

CHOPAR vil støtte og respektere beskyttelsen av internationalt erklærede menneskerettigheter.

5. Forskjellsbehandling

CHOPAR vil sikre, at det ikke medvirkes til krenkelser av menneskerettigheter.

6. Tvangsarbeid

CHOPAR vil aldri akseptere noen form for tvangsarbeid i forbindelse med virksomhetens produkter eller anvendte systuer, metervarefabrikanter, som anvender dette.

7. Anti-korrupsjon

CHOPAR vil motarbeide alle former for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelse.

8. Arbeidsmiljø

CHOPAR vil sikre et sikkert og sundt arbeidsmiljø og forhindre potensielle ulykker og skader.

9. Miljøbelastning

CHOPAR vil aktivt ta initiativ til å fremme større ansvarlighet.

10. Cookies